4-5 Haziran 2021 tarihli 1. Kongremize ait veriler
30 Ülkeden bilim insanları katılmıştır
Türkiye'den 87 bildiri
Diğer 30 ülkeden 101 bildiri sunumu yapılmıştır
23-25 Aralık 2021 tarihli 2. Kongremize ait veriler
30 Ülkeden bilim insanları katılmıştır
Türkiye'den 228 bildiri
Diğer 29 ülkeden 235 bildiri sunumu yapılmıştır
KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- En az 30 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılacaklardır
- Çok uluslu bilim kuruluna sahiptir
- ISBN'li kongre kitabı yayınlanacaktır
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir;
Kongremiz doçentlik ve profesörlük kadrolarına atanmak da dahil olmak üzere tüm akademik yükselme kriterlerini karşılamaktadır
Türkiye'den katılımcılar için %45 kontenjan ayrılmıştır. Türkiye'den başvurular (başvuru sırasına göre) bu kota korunarak kabul edilecektir. Kongremiz Akademik Teşvik Kriterlerini karşılamaktadır