top of page

BİLDİRİ KONULARI

 

Kongremiz

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Tıp ve Sağlık Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Tarım ve Veteriner  Bilimlerinin tüm alanlarına tema farkı gözetmeksizin açıktır

Kongremiz
- 16  ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterlerini karşılamaktadır
bottom of page